TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠI HAIKU

Gimnazija Vič in Cankarjev dom vsako leto razpišeta srednješolski natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem in španskem jeziku.

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v drugem jeziku).

Posameznik lahko pošlje največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (5, 7, 5 zlogov) je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, slika, podoba iz življenja srednješolcev, narave …

Strokovna žirija podeli več nagrad. V posebni zbirki pa so poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Zavod za šolstvo Republike Slovenije vsako leto organizira tekmovanje v znanju slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje. Oblikuje tudi naslov tekmovanja in izbere literarna besedila.

Dijaki preberejo besedila, z mentorjem šolskega tekmovanja pa analizirajo zunanjo in notranjo zgradbo besedila, čas nastanka besedila, umetnikovo življenje itd.

V mesecu decembru poteka šolsko tekmovanje, januarja naslednje leto področno in marca državno tekmovanje. Dijaki na vsakem tekmovanju pišejo spis oziroma esej, v katerem analizirajo prebrana književna dela.

Dijaki se na šolskem tekmovanju potegujejo za bronasto, na področnem za srebrno in na državnem za zlato Cankarjevo priznanje