NIŽJE POKLICNO, SREDNJE POKLICNO, POKLICNO-TEHNIŠKO IN SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

1. LETNIK

AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST, MEHATRONIK OPERATER, OBLIKOVALEC KOVIN, IZDELOVALEC OBLAČIL

J. Kvas: Mlada obzorja 1
M. Gomboc: Besede 1 (učbenik in delovni zvezek)

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 1
D. Berc Prah, S. Pergar, T. Slemenjak: Barve jezika 1 (učbenik ali samostojni delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. in 2. del)

2. LETNIK

AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST, MEHATRONIK OPERATER, OBLIKOVALEC KOVIN, IZDELOVALEC OBLAČIL

J. Kvas: Mlada obzorja 2
M. Gomboc: Besede 2 (učbenik in delovni zvezek)

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 2
T. Slemenjak, K. Premru Kampuš, D. Berc Prah: Barve jezika 2 (učbenik ali samostojni delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. in 2. del)

3. LETNIK

AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST, MEHATRONIK OPERATER, OBLIKOVALEC KOVIN, IZDELOVALEC OBLAČIL

J. Kvas: Mlada obzorja 3
M. Gomboc: Besede 3 (učbenik in delovni zvezek)

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 3
T. Slemenjak, K. Premru Kampuš: Barve jezika 3 (učbenik ali samostojni delovni zvezek za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. in 2. del)

4. LETNIK

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 4
M. Bešter in drugi: Na pragu besedila 4 (učbenik in delovni zvezek)

AVTOSERVISNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, LOGISTIČNI TEHNIK

J. Kvas: Mlada obzorja 4
M. Gomboc: Besede 4 (učbenik in delovni zvezek)

5. LETNIK

AVTOSERVISNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, LOGISTIČNI TEHNIK

J. Kvas: Mlada obzorja 5
M. Gomboc: Besede 5 (učbenik in delovni zvezek)

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

1. in 2. LETNIK

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH, PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

J. J. Beg, D. Debeljak: Berilo (učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja)