NIŽJE POKLICNO, SREDNJE POKLICNO, POKLICNO-TEHNIŠKO IN SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

1. LETNIK

AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST, MEHATRONIK OPERATER, OBLIKOVALEC KOVIN, IZDELOVALEC OBLAČIL

J. Kvas: Mlada obzorja 1
M. Gomboc: Besede 1 (učbenik in delovni zvezek)

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 1

D. Berc Prah, T. Slemenjak, S. Pergar: Barve jezika 1 (samostojni delovni zvezek za slovenščino v dveh delih)

2. LETNIK

AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST, MEHATRONIK OPERATER, OBLIKOVALEC KOVIN, IZDELOVALEC OBLAČIL

J. Kvas: Mlada obzorja 2
M. Gomboc: Besede 2 (učbenik in delovni zvezek)

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 2
M. Bešter in drugi: Na pragu besedila 2 (učbenik in delovni zvezek)

3. LETNIK

AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST, MEHATRONIK OPERATER, OBLIKOVALEC KOVIN, IZDELOVALEC OBLAČIL

J. Kvas: Mlada obzorja 3
M. Gomboc: Besede 3 (učbenik in delovni zvezek)

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 3
M. Bešter in drugi: Na pragu besedila 3 (učbenik in delovni zvezek)

4. LETNIK

LOGISTIČNI TEHNIK, USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

J. Kos: Svet književnosti 4
M. Bešter in drugi: Na pragu besedila 4 (učbenik in delovni zvezek)

AVTOSERVISNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, LOGISTIČNI TEHNIK

J. Kvas: Mlada obzorja 4
M. Gomboc: Besede 4 (učbenik in delovni zvezek)

5. LETNIK

AVTOSERVISNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, LOGISTIČNI TEHNIK

J. Kvas: Mlada obzorja 5
M. Gomboc: Besede 5 (učbenik in delovni zvezek)

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

1. in 2. LETNIK

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH, PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

J. Jožef Beg: Berilo
D. Debeljak, J. Jožef Beg: Slovenski jezik